Líf kvenna fyrir 1850

Um sögu og líf íslenskra kvenna fyrir 1850:

Agnes S. Arnórsdóttir (1986). Viðhorf til kvenna í Grágás. Sagnir 7, s. 23-30 [Tímarit]

Agnes S. Arnórsdóttir (1992). 'Þankar um konur og stjórnmál á þjóðveldisöld'. Yfir Íslandsála. Afmælisrit til heiðurs Magnúsi Stefánssyni sextugum 25. desember 1991. S. 7-19. Gunnar Karlsson og Helgi Þorláksson höfðu umsjón með útgáfu. Reykjavík: Sögufræðslusjóður

Agnes S. Jónsdóttir (1990). Kvinner og "krigsmenn": kjönnens stilling i islandske samfund 1100-1200 tallet. Hovedfagsoppgave i historie ved Universitetet i Bergen

Agnes S. Jónsdóttir (1995). Konur og vígamenn: Staða kynjanna á Íslandi á 12. og 13. öld. Reykjavík: Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands og Háskólaútgáfan

Anna Jóna Briem (1990). Staða kvenna á dögum Nýja testamentisins. B.Ed. ritgerð í kennarafræðum og kristinfræðum við Kennaraháskóla Íslands

Anna Sigurðardóttir (1981). 'Islandske kvinders ökonomiske retslige stilling i middelalderen'. Hedda Gunneng og Birgit Strand (ritstj.), Kvinnans ekonomiska ställning under nordisk medeltid. Uppsatser framlagda vid ett kvinnohistoriskt symposium i Kungälv 8-12 oktober 1979. s. 89-104

Anna Sigurðardóttir (1985). Vinna kvenna á Íslandi í 1100 ár. Reykjavík: Kvennasögusafn Íslands.

Anna Sigurðardóttir (1988). Allt hafði annan róm áður í páfadóm. Nunnuklaustrin tvö á Íslandi á miðöldin og brot úr kristnisögu. Reykjavík: Kvennasögusafn Íslands

Auður Aðalsteinsdóttir (1996). Annarlegt vald sjálfseyðingar: sjálfsást kvenpíslarvotta á fyrstu öldum kristninnar. Lokaritgerð í bókmenntafræði

Auður G. Magnúsdóttir (1987). „Betra er að vera góðs manns frilla, en gefin illa“: frillulífi á Íslandi á seinni hluta þjóðveldisaldar. Lokaritgerð í sagnfræði

Auður G. Magnúsdóttir (1988). „Ástir og völd: frillulífi á Íslandi á þjóðveldisöld.“ Ný saga, 1988 (2:1), bls 4-12

Auður G. Magnúsdóttir (2001). „Kvennamál Oddaverja.“ Kvennaslóðir: rit til heiðurs Sigríði Th. Erlendsdóttur sagnfræðingi. Kvennasögusafn Íslands, Reykjavík, 2001

Auður G. Magnúsdóttir (2001). Frillor och fruar: politik och samlevnad på Island 1120-1400. Göteborg: Göteborgs Universitet, 2001

Auður G. Magnúsdóttir (2002). „„Var Steinvör þá málóð um hríð“: „sterka konan“ og valdamöguleikar íslenskra miðaldakvenna.“ Íslenskir sagnfræðingar, bls. 287-297, 2. bindi. Reykjavík, 2002-2006

Auður G. Magnúsdóttir (2002). „Móðir, kona, meyja: um karlalegar konur og kynlausar meyjar á miðöldum.“ Íslenska söguþingið 30. maí-1. júní 2002, bls. 83-92.

Auður G. Magnúsdóttir (2008). „Women and sexual politics“. The Viking World. Ritstj. Stefan Brink. London, New York, 2008

Birna Vilhjálmsdóttir (1990). Helstu breytingar á menntun kvenna frá 1746-1990. Lokaritgerð í uppeldis-og menntunarfræðum við Háskóla Íslands

Elínborg Jónsdóttir (1988). 'Dugmiklar landnámskonur á 19.öld'. Húnavaka, 28, s. 127-131

Erla Hulda Halldórsdóttir og Guðrún Dís Jónatansdóttir (ritstj.) (1998). Ártöl og áfangar í sögu íslenskra kvenna. Reykjavík: Kvennasögusafn Íslands

Guðrún Ingólfsdóttir. (2011). "Í hverri bók er mannsandi" : Handritasyrpur - bókmenning, þekking og sjálfsmynd karla og kvenna á 18. öld. (Studia Islandica, 62). Reykjavík: Bókmennta- og listfræðastofnun Háskóla Íslands : Háskólaútgáfan.

Guðrún Ingólfsdóttir. (2016). Á hverju liggja ekki vorar göfugu kellíngar : Bókmenning íslenskra kvenna frá miðöldum fram á 18. öld. (Sýnisbók íslenskrar alþýðumenningar).

Helgi Þorláksson (1990). 'Um sterkar konur og sterk segl'. Ástráður Eysteinsson o.fl. (ritstj.), Sögur af háaloftinu: Sögur sagðar Helgu Kress 21. September 1989. Bls. 41-50. Gefið út af tilefni fimmtugsafmæli Helgu Kress

Hildur Hákonardóttir (2019). Hvað er svona merkilegt við það að vera biskupsfrú? Selfoss: Sæmundur.

Inga Dóra Björnsdóttir (1994).'Þeir áttu sér móður: Kvenkenndir þættir í mótun íslenskrar þjóðernisvitundar'. Ragnhildur Richter og Þórunn Sigurðardóttir (ritstj.), Fléttur: Rit rannsóknarstofu í kvennafræðum, s. 65-85. Reykjavík: Háskóli Íslands

Inga Huld Hákonardóttir (2001). 'Guðríður Þorbjarnardóttir, frá New York til Rómar?' Kvennaslóðir. Rit til heiðurs Sigríði Th. Erlendsdóttur sagnfræðingi, s. 60-74

Inga Huld Hákonardóttir (ritstj.) (1996). Konur og kristsmenn: Þættir úr kristnisögu Íslands. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1996

Inga Huld Hákonardóttir (1995). Fjarri hlýju hjónasængur: öðruvísi Íslandssaga. Reykjavík: Mál og menning

Ingunn Lovísa Ragnarsdóttir (1997). Brúðir Krists: um nunnuklaustur á miðöldum. Lokaritgerð í sagnfræði

Jenny Jochens (1998). Women in Old Norse Society. Ithaca og Lonon, 1998.

Jóhanna KAtrín Friðriksdóttir (2013). Women in Old Norse Literature: bodies, words, and power. New York, 2013

Már Jónsson (1993). Blóðskömm á Íslandi 1270-1870. Reykjavík: Háskóli Íslands og Háskólaútgáfan

Oddur Oddsson (1941). 'Konurnar og kristnin'. Sagnir og þjóðhættir, s. 161-165. Reykjavík: Ísafoldarprentsmiðja

Ólafía Einarsdóttir (1984). 'Staða kvenna á þjóðveldisöld: hugleiðingar í ljósi samfélagsgerðar og efnahagslífs'. Saga 1984, 22, s. 7-30

Ólafía Einarsdóttir (1985). 'Om húsfreyjamyndighed i det gamle Island'. Festskrift til Thelma Jexlev. Fromhed og verdslighed i middelalderen og renaissance, s. 77-85. Odense

Ragnhildur Hólmgeirsdóttir (2011). „Riddarar og frúr. Fyrirmyndir íslenskra aristókrata á 14. öld. B.A. ritgerð í sagnfræði

Sif Ríkharðsdóttir (2010). „Meykóngahefðin í riddarasögum: hugmyndafræðileg átök um kynhlutverk og þjóðfélagsstöðu.“ Skírnir;  2010; 184 (haust): bls. 410-433

Sigríður Th. Erlendsdóttir (1930). 'Íslensk lög 1790-1981 sem hafa haft þýðingu fyrir þjóðfélagslega stöðu kvenna og lífskjör'. Nordisk lovoversikt. Viktige lover for kvinner ca. 1810-1980, s. 108-143. (Ekki til á Landsbókasafni Íslands)

Sólborg Una Pálsdóttir (1997). Heiður kvenna: áttu konur á þjóðveldistímanum heiður? Lokaritgerð í sagnfræði

Sólborg Una Pálsdóttir (2001). „Heiður kvenna: áttu konur á þjóðveldistímanum heiður?“ Sæmdarmenn, ritstj. Helgi Þorláksson. Reykjavík, Hugvísindastofnun Háskólans, 2001. 

Sólborg Una Pálsdóttir (2002). „Heiður og skömm: konur í fæðarsamfélögum.“ Íslenska söguþingið 30. maí-1. júní 2002 ; bls. 75-82. Reykjavík, 2002.

Þórunn Magnúsdóttir (1979). Sjókonur á 18. og 19. öld. Lokaritgerð í sagnfræði

Þórunn Magnúsdóttir (1982). Sjósókn sunnlenskra kvenna, frá verstöðvum í Árnessýslu 1697-1980. Reykjavík: Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands, 1988

Unnur Rannveig Stefánsdóttir (1993). Réttvísinnar ákærur: afbrot kvenna fyrir yfirrétti og landsyfirrétti 1750-1850. Lokaritgerð í sagnfræði.

Athugið að listinn er ekki tæmandi.

*Síðast uppfært 18. febrúar 2020