Merki Kvennasögusafns

Skjalahirsla

Skjöl safnsins og heimildir um kvennasögu

Lesefni

Lesefni úr kvennasögunni

Hvenær gerðist það?

Ártöl og áfangar í kvennasögu

English

Information in English

Dansk

Islands Kvindehistoriske Arkiv

Islands Kvindehistoriske Arkiv er stiftet den 1. januar 1975 hjemme hos Anna Sigurðardóttir (1908-­1996) der desuden var arkivets forstander. Anna Sigurðardóttir havde længe været brændende interesseret i kvinders rettigheder og kvindehistorie og havde gemt alt hvad hun kom i nærheden af angående kvinders historie i fortid og nutid. Da Islands Kvindehistoriske Arkiv blev stiftet, lod hun alt hvad hun havde samlet indgå i det. Islands Kvindehistoriske Arkiv befandt sig i Anna Sigurðardóttirs hjem indtil hendes død i 1996. Da havde arkivet forlængst fyldt hendes lejlighed, og eksistensen af det og Anna Sigurðardóttirs virke var blevet en inspiration for mange til at forske i kvindehistorie.

I Islands Kvindehistoriske Arkiv opbevares mange forskellige kilder om kvinders historie.
Man kan nævne:
*Private arkivalier fra kvinder: breve og dagbøger.
*Skuespil, digte og fortællinger af kvinder.
*Mødeprotokoller og andre dokumenter fra kvindeorganisationer; deriblandt Rødstrømpebevægelsen og Kvindelisten.
*Fotografier af kvinder.
*Avisudklip om kvindehistorie, kvindeforskning, ligeret, interview med kvinder.

Formålet med Islands Kvindehistoriske Arkiv er at indsamle, registrere og opbevare kilder om kvinders historie i fortid og nutid. Endvidere skal arkivet formidle viden om kvindehistorie, bistå dem der søger efter kilder på det område og inspirere til forskning inden for kvindehistorie og kvindeforskning. Denne målsætning opfylder Kvindehistorisk Arkiv bl.a. med forelæsninger, udstillinger, udarbejdelse af artikler og udgivelse af bøger af kvindehistorisk indhold.

Islands Kvindehistoriske Arkiv benyttes af gymnasieelever, universitetsstuderende, forskere inden for kvinde- og kønsforskning og andre med interesse for kvindehistorie. De fleste søger efter kilder til opgaver, lige fra opgaver i gymnasiet til doktordisputatser. Endvidere får arkivet forespørgsler fra folk der skriver artikler og bøger. Den 5. december hvert år afholder Islands Kvindehistoriske Arkiv et aftenarrangement hvor der holdes indlæg om kvindehistorie og kønsforskning. Arkivet har også arrangeret udstillinger af materialer og genstande med tilknytning til kvindehistorie.

Islands Kvindehistoriske Arkiv bestræber sig på at bevare alle former for kilder om kvinders historie i fortid og nutid: breve, dagbøger, dokumenter fra kvindeorganisationer, manuskripter til digte og andre former for litteratur, erindringsstykker osv.

Islands Kvindehistoriske Arkiv har siden 1996 haft hjemsted i Islands Nationalbibliotek. Arkivet er åbent en del af dagen alle hverdage.

Islands Kvindehistoriske Arkiv
Arngrímsgata 3
IS-107 Reykjavík 
Island.

Tel.+ Fax: +354 525 5779
E-mail: kvennasogusafn@landsbokasafn.is